Google triển khai chính sách bảo mật mới

Sự thay đổi lớn trong chính sách bảo mật cho người dùng của Google đã chính thức có hiệu lực vào ngày 1-3. Nhiều phản ứng của giới công nghệ cũng như...