iOS 5.1.1 vừa ra đã bị jailbreak

Người dùng đã có thể cập nhật thiết bị lên firmware mới nhất, sau đó sử dụng phần mềm redsn0w để jailbreak tạm thời máy của mình.

Phá mật mã iPhone và Android chỉ vài giây

Chỉ với công cụ XRY kèm một phần mềm đi theo là người dùng đã có thể phá mật mã bảo vệ màn hình iPhone, Android, dễ dàng truy cập, sao chép và giải...