Apple đã chặn “lối về” iOS 8.4.1 và iOS 9.0

Sau khi phát hành bản cập nhật iOS 9.0.2 cho iPhone, iPad và iPod Touch. Ngày hôm nay, 1/10, Apple đã tiến hành chặn đường hạ cấp về các phiên bản thấp hơn như iOS 8.4.1 và iOS 9.0.