Mark Zuckerberg cũng sợ bị theo dõi

Phát hiện mới nhất cho thấy CEO nổi tiếng của dịch vụ mạng xã hội Facebook cũng rất cẩn trọng trong việc sử dụng máy tính.