Mac sẽ lật đổ Intel với chip giống chip trên iPad?

Apple đang thiết kế chip riêng của hãng bằng cách sử dụng kiến trúc ARM cho iPad và iPhone, và những chip này đã vượt qua những chip ARM khác. Cụ thể, chúng đã hỗ trợ công nghệ điện toán 64 bit.

Cortex M7 - Át chủ bài mới của ARM

Cortex-M7 của ARM đã giải quyết được bài toán hiệu năng và mức tiêu thụ năng lượng, đưa dòng chip vi điều khiển MCU của ARM lên một tầm cao mới.