Tim Cook lên tiếng xin lỗi về Apple Maps

Vấn đề về Maps trong iOS 6 có lẽ được tranh luận nhiều nhất kể từ khi HĐH di động này được công bố. Đã có rất nhiều chỉ trích xung quanh sản phẩm "...

Cách đưa Google Maps trở lại iOS 6

iOS 6 sử dụng ứng dụng bản đồ mới, xoá hẳn Google Maps. Tuy nhiên, Apple Maps đang bị chê tơi bời về chất lượng và nếu bạn bạn vẫn thấy thích sử dụng...