20 năm Internet và truyền thông

Thật khó nhìn thấy mọi tác động của một phát minh như Internet. Khi cha đẻ của mạng toàn cầu www là Tim Berners-Lee, một nhà vật lí người Anh của Tổ...