Apple "âm thầm" nâng cấp MacBook Pro

Bên cạnh việc tung ra các phiên bản cập nhật của hệ điều hành Mac OS X cũng như Laptop MacBook Air tại sự kiện "Back to the Mac" thì dịp...