Mạng xã hội Việt tự tin trước Google+

Mặc dù Google+ đang tạo nên một cơn sốt, nhưng với chính sách tập trung phát triển thế mạnh nội địa, các mạng xã hội Việt đều tự tin trước sự cạnh...