Mac Pro gây hại sức khỏe con người?

Một nhà nghiên cứu người Pháp vừa cáo buộc máy tính Macintosh của Apple được chế tạo từ một số vật liệu độc hại có thể gây hại đến sức khỏe con người.