Apple và Google khoe biểu tượng cảm xúc sắp tung ra

Cả Apple và Google đều đánh dấu Ngày biểu tượng cảm xúc thế giới (17.7) năm nay bằng cách hiển thị các điều chỉnh của họ về hàng loạt nhân vật emoji sắp được bổ sung vào nền tảng của mình vào cuối năm.