Fast Data - Bước kế tiếp của Big Data

Xử lí nhanh một lượng dữ liệu khổng lồ được tạo ra từ Internet, điện thoại di động, các thiết bị thông minh và ứng dụng xã hội là thách thức lớn tiếp theo của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thế giới “khát” chuyên gia big data

Trong thời gian gần đây, nhiều trường hàng đầu của Pháp như HEC (Trường Thương mại cao cấp Paris), ESSEC (Trường Khoa học kinh tế và thương mại cao cấp), Polytechnique (Trường Bách khoa),… liên tục mở các chuyên ngành đào tạo liên quan đến phân tích, truy xuất big data.