LimeWire sắp đến hồi kết thúc

Theo phán quyết của tòa án liên bang tại New York (Mỹ), công cụ chia sẻ mạng ngang hàng LimeWire và vị giám đốc điều hành của hãng này phải chịu...