HTC được tìm kiếm nhiều hơn iPhone

Nghiên cứu của Good Mobile Phones- website chuyên trợ giúp so sánh các loại điện thoại di động cho thấy, người dùng tìm kiếm các dòng smartphone của...