Rò rỉ hình ảnh của Samsung S8500

Samsung Wave (S8500) là smartphone chạy hệ điều hành Samsung Bada đầu tiên, và là thiết bị cầm tay đầu tiên được Bluetooth SIG chứng nhận chuẩn...

Công nghệ Bluetooth 4.0 lộ diện

Phiên bản mới nhất của Bluetooth vừa được tổ chức SIG thông qua, tuy nhiên khác với Bluetooth 3.0, bản Bluetooth 4.0 mới nhất chỉ dành cho các ứng...