Công nghệ Bluetooth 4.0 lộ diện

Phiên bản mới nhất của Bluetooth vừa được tổ chức SIG thông qua, tuy nhiên khác với Bluetooth 3.0, bản Bluetooth 4.0 mới nhất chỉ dành cho các ứng...