Bo mạch chủ x86 nhỏ nhất thế giới!

Hãng Lippert công bố bo mạch máy tính dựa trên nền tảng x86 nhỏ nhất thế giới với tẹn gọi CoreExpress-ECO. Sản phẩm này sử dụng chip xử lý Intel Atom...