5 bộ công cụ "live CD" tốt nhất

Đĩa live CD (và DVD) là những công cụ hữu dụng cho phép boot vào một hệ điều hành nào đó mà không cần cài đặt. Live CD có thể giúp người dùng rất...