Bravia NX520, TV "nguyên khối" tầm trung

Nằm trong dòng sản phẩm tầm trung, không có tính năng kết nối mạng, 3D hay đèn nền LED, nhưng NX520 vẫn mang thiết kế nguyên khối Monolithic.