Firefox mừng sinh nhật lần thứ 6

Hôm qua Mozilla đã tổ chức sinh nhật lần thứ 6 cho trình duyệt Firefox, đồng thời kêu gọi người dùng hãy thể hiện tình cảm của mình bằng cách gửi một...

Internet Explorer mất 7% thị phần

Thị phần trên thị trường trình duyệt web toàn cầu của Firefox tính chung cho cả tháng 10 vẫn dừng lại ở mức dưới 20% mặc dù trong tháng đã có hai...