Trung Quốc: bán con lấy tiền chơi game

Trong quá khứ, tệ nạn xã hội từ game online xảy ra rất nhiều nhưng việc bán những đứa con dứt ruột đẻ ra để lấy tiền mua vật phẩm trong game có lẽ là vô nhân đạo nhất.