Ổ ghi Blu-ray 3D gắn ngoài từ Buffalo

Ngay sau khi cho ra mắt ổ ổ ghi Blu-ray 12x với giao tiếp USB 3.0, hôm nay Buffalo tiếp tục cho thông báo về việc sẽ cho ra mắt thị trường model đầu...