"Xin chào web, tôi là FireFox 3.5!"

Sau thời gian dài "thai nghén", phiên bản mới nhất của trình duyệt "Cáo lửa" (FireFox 3.5) đã chính thức ra mắt người dùng vào...