Những câu nói nổi tiếng của Bill Gates

Một số câu nói nổi tiếng trong nhiều năm qua được gắn cùng với cái tên Bill Gates, nhưng thực tế những câu này lại không phải của ông. Ví dụ như câu...