Microsoft công bố mã nguồn MS DOS và Word

Microsoft vừa cho công bố mã nguồn của MS DOS 1.1/2.0 và Microsoft Word cho Windows 1.1a đến công chúng thông qua trang web của Bảo tàng lịch sử máy tính (Computer History Museum).

Nhà Trắng công bố mã nguồn website

Mã nguồn được lập trình riêng cho Website Nhà Trắng (Mĩ) vừa được công bố để cộng đồng nguồn mở đánh giá, sử dụng và cải tiến. Các đoạn mã này là...