Thiết bị giúp người khiếm thính “nghe” bằng lưỡi

Các nhà khoa học đến từ Đại học bang Colorado tuyên bố đã phát triển thành công một thiết bị đặc biệt cho phép người khiếm thính có thể “nghe” bằng lưỡi. Thiết bị bao gồm một miếng nhựa mỏng với các điện cực, được nối liền với một hệ thống xử lí.