Intel giảm dự đoán doanh thu Quý 4/2008

Intel vừa cho biết doanh thu của hãng trong quý cuối của năm tài chính 2008 có thể giảm tới 23% do mức cầu các sản phẩm chip vi xử lý xuống dưới mức...