Apple sẽ tạo cơ chế bảo mật thông minh hơn trên iPhone

Một bằng sáng chế của Apple vừa được xuất bản cho thấy “quả táo” đang xây dựng hệ thống bảo mật mới trên iPhone, cho phép thay đổi cớ chế bảo mật trên chiếc smartphone của mình dựa vào vị trí sử dụng thiết bị hiện tại.