Apple Maps sẽ "mạnh mẽ hơn” trong iOS 8?

Apple từng "hứng" khá nhiều "gạch đá" khi loại bỏ dịch vụ bản đồ của Google và thay vào sản phẩm "cây nhà lá vườn" của mình. Tuy nhiên, mọi thứ có...

RIM: một công ty lớn nhưng chậm chạp

Thị trường di động thế giới đã có nhiều sự chuyển biến đáng kể trong thời gian vừa qua. Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của iPhone hay Android thì có...