Sony PS3 được dỡ lệnh cấm nhập khẩu

Phán quyết mới tại tòa án châu Âu đã cho phép máy game console PlayStation 3 của Sony tiếp tục được nhập khẩu và bán ra tại thị trường này thời gian...