Kodak ngừng kinh doanh máy in phun

Ngày 28/9, Kodak cho biết sẽ có kế hoạch ngừng cung cấp máy in phun vào năm 2013, nhằm tập trung vào in ấn thương mại.