AMD lại đuổi việc 1100 nhân viên

Hãng chip số 2 thế giới lại tiếp tục sa thải 1100 nhân sự, tương đương 9% nhân lực toàn cầu của hãng trong nỗ lực vẫy vùng, vật lộn với tình hình...