Chuẩn bị khai trương Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

Ngày 3/12 tới, Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT chính thức khai trương trên cơ sở nâng cấp trang thông tin điện tử hiện tại. Đây là một phần của Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ GTVT đến năm 2020”.

Việt Nam sẽ có cổng thông tin điện tử chung về ASEAN

Sẽ xây dựng cổng TTĐT chung về ASEAN là một trong nhiều hoạt động trong danh mục các hoạt động tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2014 được Thường trực Ban Chỉ đạo Thông tin Tuyên truyền ASEAN đề xuất tại phiên họp thứ 2 bàn về kế hoạch tuyên truyền quảng bá ASEAN 2014 - 2015.