Sẽ không còn Apple Store nữa

Apple dường như chuẩn bị thực hiện thay đổi nhỏ về thương hiệu cho mảng bán lẻ khi loại bỏ chữ “Store” tại các cửa hàng.