Điều khiển Google Glass bằng cử chỉ tay?

Đầu tuần trước, Patent Bolt đã khẳng định hiện tại Google đang nắm trong tay 3 công nghệ nhằm hỗ trợ người dùng trong việc điều khiển kính tương tác...