Smartphone đua camera tốt, pin khoẻ...

Đã qua rồi thời của “thay đổi có tính cách mạng” như iPhone của Apple làm được năm 2007. Ngày nay, các hãng smartphone bắt đầu tập trung cạnh tranh...