Tại sao nhiều smartphone bị lồi ở khu vực camera sau?

Có một thực tế rằng, smartphone đang ngày càng mỏng hóa nhưng độ dày của bộ phận camera sau thì lại "dậm chân tại chỗ". Vào năm 2010, Apple "khơi mào" cho cuộc chiến smartphone mỏng với chiếc iPhone 4 có độ mỏng tối đa là 9,3 mm.