“Nóng” chuyện truyền hình cáp gây can nhiễu

Cục Tần số Vô tuyến điện cho biết, qua kiểm tra tương thích điện từ trường của các mạng truyền hình cáp tại 5 tỉnh, thành phố cả nước cho thấy, có 12/13 mạng truyền hình cáp không đáp ứng quy định về bức xạ.