Khi nào máy tính giống con người?

IBM đã nghĩ đến một ý tưởng táo bạo, đó là xây dựng một hệ thống máy tính vận hành như bộ não con người. Và họ cũng đã có những kết quả ban đầu,...