Tin nhắn rác: Nhà mạng né trách nhiệm?

Ông Hoàng Sơn, Giám đốc Viettel Telecom, khẳng định không thể có giải pháp nào triệt để cho việc ngăn chặn tin nhắn rác vì đây là dạng tin nhắn chủ...