iPhone 7 bị mất sóng sau khi tắt chế độ máy bay

Apple đã phát hiện ra sự cố và đang tiến hành điều tra vấn đề liên quan đến việc iPhone 7 và iPhone 7 Plus bị mất sóng sau khi tắt chế độ máy bay, theo một số tài liệu nội bộ của MacRumors.