Camera nhận diện khủng bố

Trung Quốc vừa chế tạo ra một loại camera giúp cảnh sát có thể phát hiện những phần tử khủng bố trà trộn trong đám đông.