Công nghệ mới ghi hình khi thiếu sáng

Tại Đại học kĩ thuật Nanyang (NTU), Singapore, các nhà khoa học đã phát triển thành công loại cảm biến hình ảnh mới từ vật liệu graphen, cho phép...