Hãy nói về tình dục... cùng robot

David Levy trở nên nổi tiếng sau các phần mềm đánh cờ, và bây giờ ông ấy còn có tham vọng sử dụng phần mềm chatbot (giúp robot có thể nói chuyện với...