Cher Wang: Hi vọng của HTC

Wang muốn lật ngược thế cờ tại HTC bằng cách đẩy mạnh marketing, tạo mối quan hệ với các công ty dịch vụ di động.