iPhone chờ tới lượt dùng chip lõi kép A5

Sau iPad 2, tới đây chip A5 của Apple có thể sẽ được dùng cho phiên bản iPhone kế tiếp, giúp cải thiện đáng kể về đồ họa và hiệu năng ứng dụng mà...