Google Chrome 4 ra mắt phiên bản ổn định

Google đã phát hành phiên bản ổn định của trình duyệt Chrome 4 với nhiều thành phần mở rộng mang lại khả năng tùy biến cao và một loạt các công nghệ...

Trình duyệt Google Chrome 4

Các nhà phát triển trình duyệt web Chrome của Google có vẻ hơi vội vàng trong việc nâng cấp phiên bản của trình duyệt này. Trình duyệt web này của...