Google Chrome Canary cho Mac đã xuất hiện

Google vừa giới thiệu Chrome Canary dành cho Mac OS X, đây là phiên bản thử nghiệm có tốc độ phát hành nhanh chóng, đã được nhóm phát triển tung ra...