Chuẩn công nghệ “Bluetooth 4.2” ra mắt

Thế hệ Bluetooth tiếp theo vừa được công bố, tên gọi được sử dụng sẽ là "Bluetooth 4.2". Đây được xem như sự nâng cấp về bảo mật, tiết kiệm pin và tăng tốc độ truyền tải dữ liệu.