W3C: “Đừng vội sử dụng HTML5”

Mặc dù được ca tụng và được nhiều trình duyệt hỗ trợ, nhưng HTML5 lại bị chính cha đẻ của mình khuyên “chưa nên sử dụng” vì chưa thật sự chín muồi.